Het Hogeland: Thuiskamers

115 keer bekeken

In Het Hogeland is een concept van de Thuiskamer ontwikkeld en verspreid over de verschillende dorpen. In 15 kernen van de gemeente zijn inmiddels Thuiskamers actief waar ouderen en andere inwoners vrijwillig een bijdrage aan leveren.

Mantelzorgers en beroepskrachten weten de Thuiskamers als middel voor respijtzorg te vinden en te gebruiken. Er zijn Inspiratiekaarten en een routekaart ontwikkeld waarmee duidelijk wordt waar een Thuiskamer voor staat (plezier, betekenis, jezelf zijn!) en hoe je een Thuiskamer organiseert. Iedere thuiskamer heeft z’n eigen signatuur die samenvalt met de context van het dorp. De continuïteit van de Thuiskamers is geborgd bij een coördinator informele zorg en bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Download de infographic van Het Hogeland (pdf)

Download de methodiekbeschrijving Buurtthuiskamers  (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen