01. Inleiding, bestuur en dank

Eén van de hoogtepunten van het jaar: Koningin Máxima opent het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
29-03-2021
638 keer bekeken 0 reacties

Corona, het jaar 2020 was er van doordesemd en je vind het dan ook terug op elke pagina in dit jaarverslag. Maar... net als op veel plekken in de vrijwilligersbranche heeft Corona ons niet verlamd. Lees over de aanloop naar het Nationaal Jaar, de vele deskundigheidsactiviteiten en de enorme veerkracht van de leden.

 

We hebben in 2020 veel leden en partners niet in levende lijve mogen zien. Online daarentegen hebben we, hoewel niet zonder lichte strubbelingen, een slag geslagen. Op deze manier hebben we, juist in voorbereiding op het Nationaal Jaar, ook veel nieuwe mensen, partners en leden mogen ontmoeten.

COVID-19 heeft in 2020 routines, gewoonten en werkwijzen zwaar door elkaar geschud. In dat opzicht is het verbazingwekkend te zien wat allemaal wel doorgang heeft gevonden. Liep de themabijeenkomst bij de eerste ALV nog helemaal in de soep met 200-plus deelnemers, de opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet was organisatorisch en inhoudelijk en met aanwezigheid van Koningin Maxima een hoogtepunt. Afhankelijk van de weekkoers van restricties in aantallen mensen en RIVM-richtlijnen werden we steeds beter in het plannen van online en hybride bijeenkomsten. Maar ook andere werkprocessen moesten eraan geloven. Projectteams en nieuwe bestuursleden zijn digitaal geworven, ingewerkt en vol aan de bak gegaan. Los van voordelen als het wegvallen van reistijd   

In de ALV van juni trad Menne Scherpenzeel als bestuurder af vanwege een andere baan. Fedde Boersma nam na 9 jaar en de maximale drie termijnen in de ALV van november afscheid. Hun inzet werd, ook als duo-voorzitters ad interim hoogst gewaardeerd. De plaatsen die zij achterlieten en een extra bestuurszetel zijn in november ingevuld door Jan Dirk Gardenier, Sarita Bajnath en Robért Feith. Het bestuur acteert coöperatief met aandacht en ruimte voor de verschillende portefeuilles.

Activiteiten bestuur

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en tweemaal de ALV digitaal georganiseerd. Het  bestuur geeft inhoud aan en legt verantwoording af over de vaste verenigingsonderwerpen in de beleidsplan-, werkplan- en begrotingscyclus en geeft daarnaast richting aan de inhoudelijke programmering van de ALV’s.  Agendapunten waren verder:

  1. Uitvoering Nationaal Jaar 2020-2022
  2. De inrichting en uitwerking van de Maatschappelijke Diensttijd
  3. Voortgang NOV-programma’s Samen Ouder worden en Aan de Slag!
  4. Aanvragen werkprogramma en nieuwe/aanvullende projecten: Nationale Vrijwilligersprijzen, Competentie en Validering, MDT
  5. Focus lobby Tweede Kamerverkiezingen 2021
  6. Jonge bestuurders
  7. Contact en relatie met de VNG

 Samenstelling bestuur in 2020

In het jaar waren de volgende bestuursleden actief: Marianne Besselink, Fenna Noordermeer, Saskia Buijk, Willemijn Gerritsen, Menne Scherpenzeel, Fedde Boersma, Norman Uhlenbusch, Jan Dirk Gardenier, Sarita Bajnath en Robért Feith.  

Dank (want we kunnen het niet zonder jou!)

Vereniging NOV dankt in de eerste plaats alle leden voor de samenwerking, het delen van expertise en onderlinge ondersteuning. COVID -19 transformeerde de vaste meetings van de netwerken, de trainingen en bijeenkomsten om tot digitale Meet-, Teams- of Zoomversies. We vulden vele en soms meerdere schermen tegelijkertijd met de beelden van elkaar. De leden maken Vereniging NOV! Naast de leden willen we zeker ook alle financiers, partners en vrijwilligers bedanken. Ook zij hebben in hoge mate bijgedragen aan wat we in 2020 juist wel hebben kunnen doen en hebben bereikt.

Speciaal willen we noemen:

De leden van de vaste netwerken van NOV: Wet- & Regelgeving, LOVZ, Lobby & Communicatie, NOVI, platform Vrijwilligers Talentmanagement. Daarnaast natuurlijk ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hun coördinerende Rijksfunctie , het Kernteam MDT, het Ministerie van Justitie en Veiligheid o.a. voor de Regeling Gratis VOG, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond WW en inburgering, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, MKB Nederland, VNO-NCW, SCP,CBS,  LSAbewoners, Goede Doelen Nederland/NLFL,  Pharos, COA, Oranje Fonds, Kansfonds,  VSBfonds , KNHM Foundation, KF Hein Fonds, Movisie, Universiteit voor Humanistiek, Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit (Lucas Meijs, Stephanie van der Maas, Lonneke Roza en Philine van Overbeeke e.a.), VU Werkgroep Filantropische Studies,  alle adviseurs in het Goed Geregeld netwerk, Adviseurs VITA netwerk, Adviseurs Sociale Veiligheid, VCUtrecht, DNA, Doeldenker, Nomade Advies, onze vrijwilligers Cees van den Bos en André Hudepohl, Jolieke Schroot, NOC*NSF, Mett Community. Ook de oprechte interesse, betrokkenheid en inhoudelijke bijdragen van Kamerleden, wethouders en beleidsmedewerkers hebben gezorgd voor een beter vrijwilligersklimaat.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.