Kwaliteit & Kennis

2102 keer bekeken 0 reacties

Vrijwillige Inzet overal Goed Geregeld is waar NOV zich elke dag voor inzet. NOV is belangenbehartiger richting politiek en overheid, maar vooral ook dé plek waar alle kennis en kunde samenkomt en wordt. uitgewisseld. Lees hier wat dat in 2019 onder andere betekende.

Netwerk Vrijwilligersmanagement

In het tweede jaar van dit netwerk van zo’n 15  vrijwilligersmanagers van grote vrijwilligersorganisaties is gesproken over de thema’s en vraagstukken van het werven en organiseren van vrijwilligers. Mar dan op basis van het talent van de vrijwilliger. Het betreft dan zowel de werving en de inzet op rollen en taken i.p.v de vaste functie. De begeleiding en het organiseren zal veel meer uit moeten gaan van het werken met een diverse groep aan vrijwilligers.  Onderwerpen:

  • Bestuursondersteuning  in de sport vanuit NOC*NSF op het organiseren van vrijwilligers
  • Het vak van de vrijwilligerscoördinator in de verschillende settings: intramuraal, bij de vrijwilligerscentrale, in de vrijwilligers gestuurde organisatie.
  • Werken met vrijwilligers in het Beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker

Kennisintegratie platforms

Vanaf 20 juni 2019 waren de websites www.nov.nl en www.vrijwilligerswerk.nl samengevoegd. In overleg en samenwerking met Movisie is er gewerkt om het veld één plek te bieden waar de kennis over vrijwillige inzet te vinden: het Platform Vrijwillige Inzet. Movisie speelt een rol in het up to date houden van diverse kennisonderwerpen, maar ook andere partijen, zoals de Erasmus Universiteit pakken nu hun rol.

Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

In 2019 presenteerden wij met trots de totaal vernieuwde Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. De methodiek zoals men die kende, maar in een nieuw jasje. En dat werkt. Al zeker 500 gebruikers waren in 2019 actief! Vrijwilligers en beroepskrachten van grote welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, sport- of hulporganisaties tot kleinere, lokale initiatieven.

Bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers doorlopen de diverse stellingen in de online Zelfevaluatie om zichzelf te bevragen. Soms doen ze dat alleen, maar meestal met een groep. Ze halen er hun eigen kwaliteiten en verbeterpunten uit en gaan daar vervolgens mee aan de slag.

Kleine organisaties kunnen een compacte Zelfevaluatie doorlopen en grote organisaties een uitgebreidere. Organisaties die nog geen vrijwilligersbeleid hebben kunnen het gebruiken om stap voor stap vrijwilligersbeleid te maken en vinden er diverse voorbeelden en tips. Geen onderwerp van het vrijwilligersmanagement en -beleid wordt overgeslagen; alles komt aan bod!

Nieuwe keurmerken

Ons voornaamste doel is: zoveel mogelijk organisaties werken aan hun vrijwilligersbeleid en -management. Op een interactieve en leuke manier  scherpen ze hun werkwijze aan. Alles om vrijwillige energie van mensen optimaal te benutten en het goeie werk van hun organisatie mogelijk te maken.

Als kers op de taart ging een aantal organisaties op voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. In 2019 is die overhandigd aan 14 organisaties. Het aantal organisaties dat in 2019 een NOV-Keurmerk mocht dragen stond daarmee op 94.

Adviseurs

Een groep adviseurs gebruikt de Goed Geregeld-methodiek in hun dagelijks werk bij de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De meeste adviseurs werken bij lokale vrijwilligerscentrales en een enkeling is als zzp’er actief.

Sinds de vernieuwde Zelfevaluatie is het netwerk uitgebreid met 35 nieuwe adviseurs. Daarmee bestond het netwerk in 2019 uit 80 Goed Geregeld-adviseurs over het hele land!

“Ik heb dit proces als zeer professioneel en inspirerend ervaren. Vooral ook omdat de vrijwilligers zelf intensief betrokken zijn bij het gehele proces.” - Chantal Trigallez, Directeur-bestuurder Westfriese Bibliotheken

 

E-learnings

In 2019 dreigden de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) en de e-learning Vinden en Binden van Vrijwilligers verloren te gaan. Binnen het programma van Movisie was er geen ruimte meer voor. Met gemiddeld 400 mensen per week die hun IVA-certificaat halen, wou NOV deze service niet verloren laten gaan. Met minimale middelen is de e-learning overgenomen om daarna meerdere  in het programma van 2020 een vast plekje te kunnen geven.

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen