18 Kamerleden in gesprek over randvoorwaarden vrijwilligerswerk

ProfielfotoMark Molenaar 06-12-2018 8520 keer bekeken 6 reacties

Maar liefst 18 Kamerleden gingen tijdens het Vrijwilligersontbijt van 5 december in het Nutshuis in Den Haag in gesprek met vertegenwoordigers van het vrijwilligerswerk over een aantal flinke verbeter- en zorgpunten.

Het Vrijwilligersontbijt vond plaats daags na de publicatie van de verruiming van de regeling WW en Vrijwilligerswerk. Deze verruiming blijkt een stapje in een serie van logische en vaak noodzakelijke verbeteringen. Verbetering waarin Kamerleden een bewezen positieve rol spelen en nog kunnen spelen.

Vijf vrijwilligersvertegenwoordigers hielden korte presentaties op de thema’s jongeren (en maatschappelijke diensttijd), druk van wetgeving, lokale ondersteuning, de participatiesamenleving en landelijke infrastructuur. Daarna gingen Kamerleden en vrijwilligersorganisaties met elkaar aan tafel om de onderwerpen uit te diepen en om aanknopingspunten te ontdekken om ook na het ontbijt met elkaar in gesprek te gaan.

Jongeren als integraal deel samenleving

De eerste presentatie werd verzorgd Eelke Dekens (Inspiratienetwerk TijdVoorActie). Eelke benadrukte dat binnen de Maatschappelijke Diensttijd nu de nadruk ligt op de ontwikkeling van de jongere zelf, terwijl het van betekenis zijn door inzet voor de samenleving een belangrijke basis is, ook binnen bestaande structuren en organisaties. De inzet die jongeren zelf al doen, verdient meer ondersteuning.

Er was terecht veel aandacht voor de proefprojecten voor de maatschappelijke diensttijd, maar laten we ook blijvend aandacht geven aan de enorme vrijwillige inzet van 50-plussers!  Simon Geleijnse (50PLUS)

Rompslomp uit angst voor niets

Ronald Hetem (Vereniging NOV) legde vervolgens kort uit dat er nog steeds wetgeving is die voorkomt dat bijvoorbeeld mensen in de bijstand of expats vrijwilligerswerk mogen doen. Daags na de publicatie van de verruimde regeling WW en vrijwilligerswerk liet Ronald zien voor welke andere groepen de regeling nog aangepast moet worden. Daarbij benadrukte hij dat het criterium dat het vrijwilligerswerk geen betaalde arbeid mag verdringen in het vrijwilligerswerk extra belemmerend is.  Vrijwilligersorganisaties hebben beperkte financiële middelen en stellen vaker tijdelijke krachten (als ze geld hebben) waardoor vrijwilligers daar vaker werk doen waar, zo lang het kon, een betaalde medewerkers actief op was.

De regeldruk voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moet verminderd worden. Daar gaat 50PLUS zich sterk voor maken. Martin van Rooijen (50PLUS)

Gemeentelijk beleid alle kanten op

Mirjam Kaptein (Vrijwilligerscentrale Nijmegen) dankte de Kamerleden voor het mogelijk maken van vele verbeteringen voor het vrijwilligerswerk. Ze gaf daarmee ook aan dat ze veel invloed kunnen hebben op het bieden van richtlijnen en handvatten voor lokaal beleid, ook als de overheid het primaat bij de gemeenten wil leggen. Onderzoek van Movisie laat zien dat kwaliteit van de lokale vrijwilligersondersteuning, sinds dat uit de Wmo is gehaald, nogal eens te wensen overlaat en dat het hard nodig is hier iets aan te doen. Zeker omdat veel (landelijke) regelingen én lokaal beleid pas echt succesvol zijn bij een goede lokale ondersteuning.

Waardering is fijn, erkenning is nodig!

Edwin Herzberg (Humanitas) haalde onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek aan over hoe zorgvrijwilligers hun vrijwilligerswerk beleven. Meer dan de helft ervaart een toegenomen druk sinds de decentralisaties in 2015; druk van de organisatie en/of degene die ze helpen. Hij liet ook zien dat 98 procent plezier ervaart in zijn vrijwilligerswerk én dat samenwerking met betaalde zorg prima kan verlopen. Iedereen ziet de toegevoegde waarde van vrijwilligers, maar vrijwilligersorganisaties moeten wel veel eerder betrokken worden door overheid en zorg. En de coördinatie, nu vaak een ondergeschoven kindje, moet versterkt worden.

Waardevol om tijdens het Vrijwilligersontbijt in gesprek te gaan over goede ondersteuning voor vrijwilligers en het belang van erkenning van vrijwilligerswerk. Hanke Bruins Slot (CDA)

Geef landelijke infrastructuur een plek

Daphne Wassink (Koornetwerk Nederland) liet zien dat op veel terreinen de positie van vrijwilligers in landelijke debat, beleid en infrastructuur niet vanzelfsprekend is. Ook niet als de branche voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat. Volgens de Monitor Amateurkunst 2015 zijn alleen al voor culturele verenigingen 1,2 miljoen vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers komen marginaal terug in het cultuurbeleid, terwijl landelijke aandacht en ondersteuning bij kan dragen om bijvoorbeeld jongeren beter te betrekken en ouderen langer te laten participeren. Voor veel sectoren is landelijke infrastructuur van belang: voor uitwisseling van kennis, voor het signaleren en agenderen van knelpunten en het ontwikkelen van programma’s die vrijwilligers ondersteunen en organisaties fit maken om ook met grote verandering in de samenleving mee te kunnen.

Na het ontbijt werden druk contacten uitgewisseld om verder door te praten over de diverse onderwerpen.

Aanwezige Kamerleden waren:

Anne Kuik

CDA

Antje Diertens

D66

Chris Stoffer

SGP

Corinne Ellemeet

GroenLinks

Erik Ronnes

CDA

Gijs van Dijk

Pvda

Hanke Bruins Slot

CDA

Harry van der Molen

CDA

Henk van Gerven

SP

Lenny Geluk-Poortvliet

CDA

Martin van Rooijen

50PLUS

Maurits von Martels

CDA

Rens Raemakers

D66

Simon Geleijnse

50PLUS

Stieneke van der Graaf

ChristenUnie

William Moorlag

Pvda

Wim Jan Renkema

GroenLinks

Zohair El Yassini

VVD

 

Aanwezig bij het ontbijt namens het Vrijwilligerswerk waren:

Eelke Dekens

Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Robèrt Feith

YMCA

Geert Hoogeboom

LVKK

Willemijn Gerritsen

Rode Kruis Nederland

Lizet Klein Nagelvoort

Humanitas Utrecht

Ronald Hetem

NOV

Saskia Buijk

ANWB

Frank Slooten

NOC*NSF

Mirjam Kaptein

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Jolanda Westrum

Vrijwilligerscentrale Huizen

Marianne Verhage - Van Kooten

Vrijwilligerscentrale Huizen

Fenna Noordermeer

PEP Den Haag

Jennifer Elich

Sociaal Werk Nederland

Edwin Herzberg

Humanitas

Pieter Cnossen

Present

Thijs van Mierlo

LSAbewoners

Ellie de Mooij

AGORA

Steffen de Wolff

VSBfonds

Daphne Wassink

Koornetwerk Nederland

Sylvia de Groot Heupner

Het Begint met Taal

Fedde Boersma

Scouting Nederland

Marieke van Duijn

LandschappenNL

Rick de Breij

PlattelandsjongerenNL

Joost van Alkemade

NOV

Marc Damen

Zonnebloem

Joffrey Bieleman

Stichting Mons

Antonio Peralta Alvarez

 St. Union Cultural

 

 

 

 

 

 

 

 

6  reacties

Jolien Weevers 18-12-18 om 14:14

Dag Ronald,
nu is het helemaal helder, dankjewel voor je reactie!

Ronald Hetem 18-12-18 om 12:52

Beste Jolien,
De aanpassing in de regeling 'verruiming vrijwilligerswerk met WW' betreft alleen vrijwilligers met een WW uitkering. De verruiming houdt in dat het vrijwilligerswerk voor mensen met een WW uitkering zich niet beperkt tot ANBI's en SBBI's maar alle organisaties zonder winstoogmerk. Het inloophuis valt hier onder. Het moet dan wel over vrijwilligerswerk gaan en dat houdt in dat in het jaar voorafgaand aan het vrijwilligerswerk het werk niet gedaan mag zijn door een betaalde kracht. Dat zou weer verdringing van betaalde arbeid betekenen en die regel is niet gewijzigd. Ook basisscholen hebben geen winstoogmerk en wanneer de betaalde conciërge langer dan een jaar weg is kan en ww-er die functie als vrijwilliger vervullen. Er mag geen andere conciërge in dienst zijn van deze basisschool want dan valt het werk onder gebruikelijk betaalde arbeid en is er sprake van arbeidsverdringing.

Jolien Weevers 14-12-18 om 11:59

Dankjewel voor je reactie. Begrijpen wij nou goed dat het hier alleen om vrijwilligersorganisaties gaat, en dus niet om andersoortig vrijwilligerswerk. Twee voorbeelden;
1. Een inloophuis zoekt een vrijwillig coördinator nadat financiën stopten voor een betaald coördinator (dit mag wel)
2. Een basisschool zoekt een vrijwillige conciërge omdat er geen financiën meer zijn voor een betaalde kracht (mag niet)

De vraag is dus of dit terug te brengen is naar bepaalde type organisaties?

Ronald Hetem 11-12-18 om 7:51

Het gaat er om dat er niet rigide gekeken wordt of het werk van de vrijwilliger niet door een betaalde kracht is gedaan. Vrijwilligersorganisaties hebben in de regel weinig te besteden en werken vaker met tijdelijke krachten dat zou in de huidige regeling betekenen dan wanneer een contract afloopt het werk niet door een vrijwilliger gedaan mag worden. Dit werk zou dan blijven liggen. Natuurlijk vinden we dat een vrijwilliger niet letterlijk een betaalde kracht mag verdringen, maar het gaat er om dat niet alleen de regeling rigide toegepast wordt.

Mark Molenaar 10-12-18 om 14:10

Ronald Hetem Onderstaande vraag is voor jou!

Jolien Weevers 10-12-18 om 14:07

“Daarbij benadrukte hij dat het criterium dat het vrijwilligerswerk geen betaalde arbeid mag verdringen in het vrijwilligerswerk extra belemmerend is”.

Hoe kunnen wij dit interpreteren? Wij vinden het zelf namelijk goed dat we kritisch zijn dat vrijwilligerswerk betaalde arbeid niet mag verdringen. Neem bijvoorbeeld de conciërge op basisscholen of de schoonmaker. Hoe zien jullie dit? En wat gaat hierin veranderen?

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.