Sandy dos Reis

Community-ondersteuner Vrijwilligerscentrales bij Vereniging NOV

Adres

Postadres

Vestiging

Geboortedatum

Expertise

Vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Werkdagen

dinsdag en donderdag

Opmerkingen

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen