Over

Good Busy is een initiatief van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma is in 2021 van start gegaan als onderdeel vanhet 'Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet' en vervult sindsdien een steeds belangrijkere kennis- en agendasettende rol op het thema medewerkersvrijwilligerswerk.

Good Busy

Via Good Busy biedt branchevereniging NOV kennis, inspiratie en actie om ‘goed doen’ eenvoudiger te maken. Good Busy verenigt de bedrijven die ‘goed willen doen’ en helpt hen verder op weg. Daarmee maken we Nederland mooier; dat is goed voor jouw bedrijf, jouw medewerkers én de samenleving.

Good Busy omarmt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Iedere vrijwilligersactiviteit van bedrijven draagt bij aan één of meerdere SDG's. Good Busy focust zelf hierbij bij uitstek op Global Goal 17: partnerschappen om de doelstellingen te bereiken. Via nieuwe en innovatieve landelijke samenwerkingen bundelen we de krachten met organisaties zoals VNO-NCW, MKB Nederland, NVP - Vereniging voor HR-professionals, RW Institute, Social return experts, wetenschap en onderwijs en vele bedrijven om samen social impact te vergroten.

Over Vereniging NOV 

NOV, de landelijke koepel- en brancheorganisatie van het vrijwilligerswerk, heeft ruim 360 leden waaronder grote koepelorganisaties als Scouting Nederland, ANWB, Rode Kruis, Humanitas en NOC*NSF. Kortom, een groot landelijk dekkend lokaal netwerk van lokale vrijwilligerscentrales. De achterban van NOV is afkomstig uit een grote diversiteit van sectoren, zoals natuur, cultuur, zorg en welzijn en sport. Good Busy is een krachtige partij!

Samen met haar leden en een grote diversiteit aan stakeholders organiseerde Vereniging NOV het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Het doel van dit Nationaal Jaar was om meer mensen enthousiast te maken voor vrijwillige inzet en om hierin andere, nieuwe gezichten te betrekken. Want de cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in voor de ander en de samenleving. En dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen juist vragen om meer betrokkenheid, of het nou gaat om sport en bewegen, gezondheid, analfabetisme, zorg of bijvoorbeeld natuur.

De ambities liggen hoog, want 6% meer vrijwilligers ouder dan 15 jaar bereid vinden - bovenop de 6,7 miljoen die actief zijn - om zich structureel en flexibel in te zetten geeft grote getallen. Namelijk 400.000 vrijwilligers er totaal bij. Dat vraagt om een meervoudige aanpak. Daarbij is een van de speerpunten: het betrekken van het bedrijfsleven als toeleider naar vrijwillige inzet. Om aan dit doel vorm te geven is het programma Good Busy in het leven geroepen.

Good Work

Naast het programma Good Busy (gericht op bedrijven) biedt NOV ook het programma Good Work. Dit richt zich specifiek op maatschappelijke organisaties die willen samenwerken met bedrijven op het gebied van vrijwillige inzet.

Gebruik materialen Good Busy

Alle informatie van het programma Good Busy mag gebruikt en gedeeld worden. Graag zelfs. Want samen kunnen we meer bedrijven inspireren om een volgende stap te zetten op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk. Het enige wat we vragen is om bronvermelding te verzorgen.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen