14. Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn

1409 keer bekeken 0 reacties

Een belangrijk resultaat in 2021 was het gezamenlijk verkrijgen van een stimuleringssubsidie voor de organisaties die vol de effecten van de Corona-pandemie hebben ervaren op het aantal en de inzet van hun vrijwilligers.

Het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg heeft een brede samenstelling met organisaties op het gebied van zorg voor elkaar. Denk aan de inzet van jongeren, migrantenouderen, de luistervrijwilligers, culturele activiteiten voor ouderen, het coördineren van vrijwilligers en nog veel meer. Het betreft het brede pallet van inzet van vrijwilligers voor de ander in hun lokale gemeenschap. Ondersteund, getraind en aangestuurd door hun landelijke koepelorganisatie. Het netwerk wisselt ervaringen uit en nieuwe initiatieven in het organiseren door en van vrijwilligers.

Een belangrijk resultaat in 2021 was het gezamenlijk verkrijgen van een stimuleringssubsidie voor de organisaties die vol de effecten van de Corona-pandemie hebben ervaren op het aantal en de inzet van hun vrijwilligers. Vanuit het veel grotere programma van VWS voor het opvangen van de maatschappelijke effecten van COVID 19, waarvan 150 miljoen euro naar de gemeenten is gegaan, is 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld aan NOV en de 10 participerende organisaties. Zij konden daarmee echt investeren in zowel hun (ICT-)infrastructuur voor het slimmer organiseren van hun vrijwilligers als in de werving van nieuwe vrijwilligers. De subsidie werd pas in september ontvangen met oorspronkelijk de looptijd tot het einde van 2021. Gelukkig is later een verlenging tot einde 2022 mogelijk geworden.

Naast deze 10 organisaties in het zogenoemde programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk, zijn 11 LOVZ-leden actief in het meerjarenprogramma van Samen Ouder Worden.

Een beeld van de andere besproken onderwerpen: Terugblik actie #Eenkleingebaar,  politieke beïnvloeding formatie na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de voorbereiding van gemeenteraadsverkiezingen 2022, de consultatie van het ministerie van VWS over de dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’, het betrekken van jongeren in de organisatie met inzet van de expertise  van TijdVoorActie, thema zingeving in zorg en ondersteuning.

Het netwerk had in 2021 23 leden en kwam 4 keer online bij elkaar.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen